Môn Toán

Toán 8

Toán 8 - Giải Toán 8
Chủ đề
302
Bài viết
302
Chủ đề
302
Bài viết
302

Giải bài tập Toán lớp 8

Giải bài tập Toán lớp 8 Giải bài tập Toán lớp 8 Chương 1: Phép nhân và phép chia các đa thứcPhần Đại số - Chương 2: Phân thức đại sốPhần Hình học - Chương 1: Tứ giácPhần Hình học - Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giácToán 8 Tập 2Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩnChương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩnChương 3: Tam giác đồng dạngPhần Hình học - Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đềuChương 1: Phép nhân và phép chia các đa thức Trang 5, 6 bài Nhân đơn thức với đa thức Trang 8, 9 bài Nhân đa thức với đa thức Trang 11 bài Hằng đẳng thức đáng nhớ Trang 12 bài Hằng đẳng thức đáng nhớ Trang 14 bài Những hằng đẳng thức đáng nhớ Trang 16 bài Những hằng đẳng thức đáng nhớ Trang 17 bài Bài tập luyện hằng đẳng thức đáng nhớ Trang 19 bài Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức Trang 22, 23 bài Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử Trang 24, 25 SGK Toán lớp 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp Trang 26, 27 Toán 8 tập 1: Chia đơn thức cho đơn thức Trang 28, 29 bài Chia đa thức cho đơn thức Trang 31, 32 bài Chia đa thức một biến đã sắp xếp Phần Đại số - Chương 2: Phân thức đại số Bài 1: Phân thức đại số Bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức Bài 3: Rút gọn phân thức Bài 4: Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức Bài 5: Phép cộng các phân thức đại số Bài 6: Phép trừ các phân thức đại số Bài 7: Phép nhân các phân thức đại số Bài 8: Phép chia các phân thức đại số Bài 9: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức Ôn tập chương 2 Phần Hình học - Chương 1: Tứ giác Bài 1: Tứ giác Bài 2: Hình thang Bài 3: Hình thang cân Bài Đường trung bình của tam giác, của hình thang Bài 6: Đối xứng trục Bài 7: Hình bình hành Bài 8: Đối xứng tâm Bài 9: Hình chữ nhật Bài 10: Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước Bài 11: Hình thoi Bài 12: Hình vuông Ôn tập chương 1. Tứ giác Phần Hình học - Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác Bài 1: Đa giác. Đa giác đều Bài 2: Diện tích hình chữ nhật Bài 3: Diện tích tam giác Bài 5: Diện tích hình thoi Bài 6: Diện tích đa giác Ôn tập chương 2 - Đa giác. Diện tích đa giác Toán 8 Tập 2 Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn Trang 6, 7 Toán 8 tập 2: Mở đầu về phương trình - Luyện tập Bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải Bài 3: Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0 Bài 4: Phương trình tích Bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu Bài 6: Giải bài toán bằng cách lập phương trình Bài 7: Giải bài toán bằng cách lập phương trình (tiếp) Bài: Ôn tập chương III: Phương trình bậc nhất một ẩn Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn Bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng Bài 2: Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân Bài 3: Bất phương trình một ẩn Bài 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn Bài 5: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối Bài: Ôn tập chương IV- Bất phương trình bậc nhất một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Bài 1: Định lí Ta-lét trong tam giác Bài 2: Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét Bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác Bài 5: Trường hợp đồng dạng thứ nhất Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba Bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông Bài 9: Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng Bài: Ôn tập chương III - Tam giác đồng dạng Phần Hình học - Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều A - Hình Lăng Trụ ĐứngBài 1: Hình hộp chữ nhật Bài 2: Hình hộp chữ nhật (tiếp) Bài 3: Thể tích của hình hộp chữ nhật Bài 4: Hình lăng trụ đứng Bài 5: Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng Bài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứng B - Hình Chóp ĐềuBài 7: Hình chóp đều và hình chóp cụt đều Bài 8: Diện tích xung quanh của hình chóp đều Bài 9: Thể tích của hình chóp đều Bài: Ôn tập chương IV - Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều .................................... Toán lớp 8 là môn học khó, đòi hỏi các em phải tập trung học từng bài nếu không muốn rơi rụng kiến thức. Toán lớp 8 cũng là bản lề để các em chuẩn bị cho môn Toán lớp 9, thi vào lớp 10. Để học tốt môn học này, VnDoc mời bạn truy cập chuyên mục: Toán 8 - Giải Toán 8 để nhận các tài liệu giải bài tập, bài tập luyện từng bài, trắc nghiệm Toán 8 miễn phí. Ngoài Giải bài tập Toán lớp 8 trọn bộ. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 1 lớp 8, đề thi học học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa 8, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì 2 lớp 8 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt
Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Giải SBT Toán 8

Giải SBT Toán 8 Giải Toán 8 sách bài tập | Giải SBT Toán 81. Giải SBT Toán 8 chương 1 phần Đại sốGiải SBT Toán 8 bài 1: Nhân đơn thức với đa thứcGiải SBT Toán 8 bài 2: Nhân đa thức với đa thứcGiải SBT Toán 8 bài 3, 4, 5: Những hằng đẳng thức đáng nhớGiải SBT Toán 8 bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chungGiải SBT Toán 8 bài 7: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thứcGiải SBT Toán 8 bài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tửGiải SBT Toán 8 bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương phápGiải SBT Toán 8 bài 10: Chia đơn thức cho đơn thứcGiải SBT Toán 8 bài 11: Chia đa thức cho đơn thứcGiải SBT Toán 8 bài 12: Chia đa thức một biến đã sắp xếpGiải SBT Toán 8 bài: Ôn tập chương 12. Giải SBT Toán 8 chương 2 phần Đại sốGiải SBT Toán 8 bài 1: Phân thức đại sốGiải SBT Toán 8 bài 2: Tính chất cơ bản của phân thứcGiải SBT Toán 8 bài 3: Rút gọn phân thứcGiải SBT Toán 8 bài 4: Quy đồng mẫu thức nhiều phân thứcGiải SBT Toán 8 bài 5: Phép cộng các phân thức đại sốGiải SBT Toán 8 bài 6: Phép trừ các phân thức đại sốGiải SBT Toán 8 bài 7: Phép nhân các phân thức đại sốGiải SBT Toán 8 bài 8: Phép chia các phân thức đại sốGiải SBT Toán 8 bài 9: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ - Giá trị của phân thứcGiải SBT Toán 8 bài: Ôn tập chương 23. Giải SBT Toán 8 chương 3 phần Đại sốGiải SBT Toán 8 bài 1: Mở đầu về phương trìnhGiải SBT Toán 8 bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giảiGiải SBT Toán 8 bài 3: Phương trình đưa về dạng ax + b = 0Giải SBT Toán 8 bài 4: Phương trình tíchGiải SBT Toán 8 bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫuGiải SBT Toán 8 bài 6-7: Giải bài toán bằng cách lập phương trìnhGiải SBT Toán 8 bài: Ôn tập chương 34. Giải SBT Toán 8 chương 4 phần Đại sốGiải SBT Toán 8 bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộngGiải SBT Toán 8 bài 2: Liên hệ giữa thứ tự và phép nhânGiải SBT Toán 8 bài 3: Bất phương trình một ẩnGiải SBT Toán 8 bài 4: Bất phương trình bạc nhất một ẩnGiải SBT Toán 8 bài 5: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đốiGiải SBT Toán 8 bài: Ôn tập chương 45. Giải SBT Toán 8 chương 1 phần Hình họcGiải SBT Toán 8 bài 1: Tứ giácGiải SBT Toán 8 bài 2: Hình thangGiải SBT Toán 8 bài 3: Hình thang cânGiải SBT Toán 8 bài 4: Đường trung bình của tam giác, của hình thangGiải SBT Toán 8 bài 5: Dựng hình bằng thước và comp - Dựng hình thangGiải SBT Toán 8 bài 6: Đối xứng trựcGiải SBT Toán 8 bài 7: Hình bình hànhGiải SBT Toán 8 bài 8: Đối xứng tâmGiải SBT Toán 8 bài 9: Hình chữ nhậtGiải SBT Toán 8 bài 10: Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trướcGiải SBT Toán 8 bài 11: Hình thoiGiải SBT Toán 8 bài 12: Hình vuôngGiải SBT Toán 8 bài: Ôn tập chương I6. Giải SBT Toán 8 chương 2 phần Hình học7. Giải SBT Toán 8 chương 3 phần Hình học8. Giải SBT Toán 8 chương 4 phần Hình học VnDoc hướng dẫn bạn giải Toán 8 trong sách bài tập nhằm giúp các bạn nắm được nội dung môn học này. Lời giải sbt toán 8 chi tiết và dễ hiểu sẽ giúp các bạn học sinh học tốt môn Toán 8 hơn. Ngoài giải sgk toán 8, VnDoc mời bạn tham khảo lời giải sbt Toán 8 này
Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Giải Vở BT Toán 8

Giải Vở BT Toán 8 Giải Vở Bài Tập Toán 8Giải sách bài tập Toán 8 phần Đại số Chương 1: Phép nhân và phép chia các đa thứcGiải sách bài tập Toán 8 phần Đại số Chương 2: Phân thức đại sốGiải sách bài tập Toán 8 phần Hình học Chương 1: Tứ giácGiải sách bài tập Toán 8 phần Hình học Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giácGiải sách bài tập Toán 8 phần Đại số Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩnGiải sách bài tập Toán 8 phần Đại số Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩnGiải sách bài tập Toán 8 phần Hình học Chương 3: Tam giác đồng dạngGiải sách bài tập Toán 8 phần Hình học Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều Giải vở bài tập Toán 8 | Giải Toán lớp 8 Tập 1 và Tập 2 | Giải bài tập Toán 8 | Giải bài tập Toán lớp 8 hay nhất tại VnDoc.com. Để học tốt Toán 8, ngoài Soạn văn 8, mời các bạn tham khảo lời giải sách bài tập toán 8 tập 1, giải sách bài tập toán 8 tập 2 cùng các lời giải hay vở bài tập Toán 8 mà không cần sách giải toán 8.Giải sách bài tập Toán 8 phần Đại số Chương 1: Phép nhân và phép chia các đa thứcGiải sách bài tập Toán 8 bài 1: Nhân đơn thức với đa thức Giải sách bài tập Toán 8 bài 2: Nhân đa thức với đa thức Giải sách bài tập Toán 8 bài 3, 4, 5: Những hằng đẳng thức đáng nhớ Giải sách bài tập Toán 8 bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung Giải sách bài tập Toán 8 bài 7: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức Giải sách bài tập Toán 8 bài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử Giải sách bài tập Toán 8 bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp Giải sách bài tập Toán 8 bài 10: Chia đơn thức cho đơn thức Giải sách bài tập Toán 8 bài 11: Chia đa thức cho đơn thức Giải sách bài tập Toán 8 bài 12: Chia đa thức một biến đã sắp xếp Giải sách bài tập Toán 8 bài: Ôn tập chương 1 Giải sách bài tập Toán 8 phần Đại số Chương 2: Phân thức đại sốGiải sách bài tập Toán 8 bài 1: Phân thức đại số Giải sách bài tập Toán 8 bài 2: Tính chất cơ bản của phân thức Giải sách bài tập Toán 8 bài 3: Rút gọn phân thức Giải sách bài tập Toán 8 bài 4: Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức Giải sách bài tập Toán 8 bài 5: Phép cộng các phân thức đại số Giải sách bài tập Toán 8 bài 6: Phép trừ các phân thức đại số Giải sách bài tập Toán 8 bài 7: Phép nhân các phân thức đại số Giải sách bài tập Toán 8 bài 8: Phép chia các phân thức đại số Giải sách bài tập Toán 8 bài 9: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ - Giá trị của phân thức Giải sách bài tập Toán 8 bài: Ôn tập chương 2 Giải sách bài tập Toán 8 phần Hình học Chương 1: Tứ giácGiải sách bài tập Toán 8 bài 1: Tứ giác Giải sách bài tập Toán 8 bài 2: Hình thang Giải sách bài tập Toán 8 bài 3: Hình thang cân Giải sách bài tập Toán 8 bài 4: Đường trung bình của tam giác, của hình thang Giải sách bài tập Toán 8 bài 5: Dựng hình bằng thước và comp - Dựng hình thang Giải sách bài tập Toán 8 bài 6: Đối xứng trực Giải sách bài tập Toán 8 bài 7: Hình bình hành Giải sách bài tập Toán 8 bài 8: Đối xứng tâm Giải sách bài tập Toán 8 bài 9: Hình chữ nhật Giải sách bài tập Toán 8 bài 10: Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước Giải sách bài tập Toán 8 bài 11: Hình thoi Giải sách bài tập Toán 8 bài 12: Hình vuông Giải sách bài tập Toán 8 bài: Ôn tập chương I Giải sách bài tập Toán 8 phần Hình học Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giácGiải sách bài tập Toán 8 bài 1: Đa giác - Đa giác đều Giải sách bài tập Toán 8 bài 2: Diện tích hình chữ nhật Giải sách bài tập Toán 8 bài 3: Diện tích tam giác Giải sách bài tập Toán 8 bài 4: Diện tích hình thang Giải sách bài tập Toán 8 bài 5: Diện tích hình thoi Giải sách bài tập Toán 8 bài 6: Diện tích đa giác Giải sách bài tập Toán 8 bài: Ôn tập chương II SBT Toán lớp 8 Tập 2Giải sách bài tập Toán 8 phần Đại số Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩnGiải sách bài tập Toán 8 bài 1: Mở đầu về phương trình Giải sách bài tập Toán 8 bài 2: Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải Giải sách bài tập Toán 8 bài 3: Phương trình đưa về dạng ax + b = 0 Giải sách bài tập Toán 8 bài 4: Phương trình tích Giải sách bài tập Toán 8 bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu Giải sách bài tập Toán 8 bài 6-7: Giải bài toán bằng cách lập phương trình Giải sách bài tập Toán 8 bài: Ôn tập chương 3 Giải sách bài tập Toán 8 phần Đại số Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩnGiải sách bài tập Toán 8 bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng Giải sách bài tập Toán 8 bài 2: Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân Giải sách bài tập Toán 8 bài 3: Bất phương trình một ẩn Giải sách bài tập Toán 8 bài 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩnGiải sách bài tập Toán 8 bài 5: Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối Giải sách bài tập Toán 8 bài: Ôn tập chương 4 Giải sách bài tập Toán 8 phần Hình học Chương 3: Tam giác đồng dạngGiải sách bài tập Toán 8 bài 1: Định lí Ta-lét trong tam giác Giải sách bài tập Toán 8 bài 2: Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét Giải sách bài tập Toán 8 bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác Giải sách bài tập Toán 8 bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng Giải sách bài tập Toán 8 bài 5: Trường hợp đồng dạng thứ nhất (c.c.c) Giải sách bài tập Toán 8 bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai (c.g.c) Giải sách bài tập Toán 8 bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba (g.g) Giải sách bài tập Toán 8 bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông Giải sách bài tập Toán 8 bài: Ôn tập chương III Giải sách bài tập Toán 8 phần Hình học Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều A - Hình lăng trụ đứngGiải sách bài tập Toán 8 bài 1: Hình hộp chữ nhật Giải sách bài tập Toán 8 bài 2: Hình hộp chữ nhật Giải sách bài tập Toán 8 bài 3: Thể tích của hình hộp chữ nhật Giải sách bài tập Toán 8 bài 4: Hình lăng trụ đứng Giải sách bài tập Toán 8 bài 5: Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng Giải sách bài tập Toán 8 bài 6: Thể tích của hình lăng trụ đứng B - Hình chóp đềuGiải sách bài tập Toán 8 bài 7: Hình chóp đều và hình chóp cụt đều Giải sách bài tập Toán 8 bài 8: Diện tích xung quanh của hình chóp đều Giải sách bài tập Toán 8 bài 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn .................................... Toán lớp 8 là môn học khó, đòi hỏi các em phải tập trung học từng bài nếu không muốn rơi rụng kiến thức. Toán lớp 8 cũng là bản lề để các em chuẩn bị cho môn Toán lớp 9, thi vào lớp 10. Để học tốt môn học này, VnDoc mời bạn truy cập chuyên mục: Toán 8 - Giải Toán 8 để nhận các tài liệu giải bài tập, bài tập luyện từng bài, trắc nghiệm Toán 8 miễn phí. Ngoài Giải Vở bài tập Toán lớp 8 trọn bộ. Mời các bạn học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học học kì 1 lớp 8, đề thi học học kì 2 lớp 8 các môn Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì 2 lớp 8 này giúp các bạn rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn. Chúc các bạn ôn thi tốt
Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Bài tập Toán 8

Bài tập Toán 8 Bài tập Toán lớp 8 Ngoài việc giúp các bạn giải Toán 8 SGK và giải SBT Toán 8, VnDoc còn muốn các bạn học tốt môn học này hơn với các bài tập Toán 8 cơ bản và nâng cao kèm lời giải. Mời các bạn tham khảo chuyện mục về môn Toán lớp 8 này
Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Chuyên đề Toán 8

Lý thuyết Toán 8
Chủ đề
91
Bài viết
91
Chủ đề
91
Bài viết
91

Trắc nghiệm môn Toán 8

Trắc nghiệm Toán 8 Trắc nghiệm môn Toán 8
Chủ đề
104
Bài viết
104
Chủ đề
104
Bài viết
104
  • Yopovn

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT

Thống kê

Chủ đề
73,959
Bài viết
75,914
Thành viên
67,399
Thành viên mới nhất
trandieulinh
Top