Môn Vật Lý

Môn Vật Lý lớp 6 (KHTN 6 sách mới)

Môn Vật Lý lớp 6 Khoa học tự nhiên lớp 61. Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo2. Khoa học tự nhiên lớp 6 Kết nối tri thức 3. Khoa học tự nhiên lớp 6 Cánh Diều Tổng hợp 3 bộ sách mới môn Khoa học tự nhiên lớp 6. Các kiến thức bao gồm các phần: Vật lý, Sinh học, Hóa học.1. Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo MỞ ĐẦUBài 1 Giới thiệu về khoa học tự nhiênBài 2 Các lĩnh vực chủ yếu của khoa học tự nhiênBài 3 Quy định an toàn trong phòng thực hành CHỦ ĐỀ 1: CÁC PHÉP ĐOBài 4 Đo chiều dàiBài 5 Đo khối lượngBài 6 Đo thời gianBài 7 Thang nhiệt độ Celsius. Đo nhiệt độ CHỦ ĐỀ 2: CÁC THỂ CỦA CHẤTBài 8 Sự đa dạng và các thể cơ bản của chất. Tính chất của chất CHỦ ĐỀ 3: OXYGEN VÀ KHÔNG KHÍBài 9 OxygenBài 10 Không khí và bảo vệ môi trường không khí CHỦ ĐỀ 4: MỘT SỐ VẬT LIỆU, NHIÊN LIỆU, NGUYÊN LIỆU, LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM THÔNG DỤNG; TÍNH CHẤT VÀ ỨNG DỤNG CỦA CHÚNGBài 11 Một số vật liệu thông dụngBài 12 Nhiên liệu và an ninh năng lượngBài 13 Một số nguyên liệuBài 14 Một số lương thực - thực phẩm CHỦ ĐỀ 5: CHẤT TINH KHIẾT - HỖN HỢP. PHƯƠNG PHÁP TÁCH CÁCH CHẨTBài 15: Chất tinh khiết - Hỗn hợpBài 16: Một số phương pháp tách chất ra khỏi hỗn hợp CHỦ ĐỀ 6: TẾ BÀO - ĐƠN VỊ CƠ SỞ CỦA SỰ SỐNGBài 17: Tế bàoBài 18: Thực hành quan sát tế bào sinh vật CHỦ ĐỀ 7: TỪ TẾ BÀO ĐẾN CƠ THỂBài 19: Cơ thể đơn bào và cơ thể đa bàoBài 20: Các cấp độ tổ chức trong cơ thể đa bàoBài 21: Thực hành quan sát sinh vật CHỦ ĐỀ 8: ĐA DẠNG THẾ GIỚI SỐNGBài 22: Phân loại thế giới sốngBài 23: Thực hành xây dựng khóa lưỡng phânBài 24: VirusBài 25: Vi khuẩnBài 26: Thực hành quan sát vi khuẩn. Tìm hiểu các bước làm sữa chuaBài 27: Nguyên sinh vậtBài 28: NấmBài 29: Thực vậtBài 30: Thực hành phân loại thực vậtBài 31: Động vậtBài 32: Thực hành quan sát và phân loại thực vật ngoài thiên nhiênBài 33: Đa dạng sinh họcBài 34: Tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên CHỦ ĐỀ 9: LỰCBài 35: LựcBài 36: Tác dụng của lựcBài 37: Lực hấp dẫn và trọng lượngBài 38: Lực tiếp xúc và lực không tiếp xúcBài 39: Biến dạng của lò xo. Phép đo lựcBài 40: Lực ma sát CHỦ ĐỀ 10: NĂNG LƯỢNG VÀ CUỘC SỐNGBài 41: Năng lượngBài 42: Bảo toàn năng lượng và sử dụng năng lượng CHỦ ĐỀ 11: TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜIBài 43: Chuyển động nhìn thấy của Mặt TrờiBài 44: Chuyển động nhìn thấy của Mặt TrăngBài 45: Hệ mặt trời và ngân hà2. Khoa học tự nhiên lớp 6 Kết nối tri thức  CHƯƠNG I - MỞ ĐẦU VỀ KHOA HỌC TỰ NHIÊNBài 1 Giới thiệu về khoa học tự nhiênBài 2 An toàn trong phòng thực hànhBài 3 Sử dụng kính lúpBài 4 Sử dụng kính hiển vi quang họcBài 5 Đo chiều dàiBài 6 Đo khối lượngBài 7 Đo thời gianBài 8 Đo nhiệt độ CHƯƠNG II - CHẤT QUANH TABài 9 Sự đa dạng của chấtBài 10 Các thể của chất và sự chuyển thểBài 11 Oxygen. Không khí CHƯƠNG III - MỘT SỐ VẬT LIỆU, NGUYÊN LIỆU, NHIÊN LIỆU, LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM THÔNG DỤNGBài 12 Một số vật liệuBài 13 Một số nguyên liệuBài 14 Một số nhiên liệuBài 15 Một số lương thực, thực phẩm CHƯƠNG IV - HỖN HỢP. TÁCH CHẤT RA KHỎI HỖN HỢPBài 16 Hỗn hợp các chấtBài 17 Tách chất khỏi hỗn hợp CHƯƠNG VI - TỪ TẾ BÀO ĐẾN CƠ THỂBài 22: Cơ thể sinh vậtBài 23: Tổ chức cơ thể đa bàoBài 24: Thực hành Quan sát và mô tả cơ thể đơn bào, cơ thể đa bào CHƯƠNG VII - ĐA DẠNG THẾ GIỚI SỐNGBài 25: Hệ thống phân loại sinh vậtBài 26: Khóa lưỡng phânBài 27: Vi khuẩnBài 28: Thực hành Làm sữa chua và quan sát vi khuẩnBài 29: VirusBài 30: Nguyên sinh vậtBài 31: Thực hành Quan sát nguyên sinh vậtBài 32: NấmBài 33: Thực hành Quan sát các loại nấmBài 34: Thực vậtBài 35: Thực hành: Quan sát và phân biệt một số nhóm thực vậtBài 36: Động vậtBài 37: Thực hành Quan sát và nhận biết một số nhóm động vật ngoài thiên nhiênBài 38: Đa dạng sinh họcBài 39: Tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiên CHƯƠNG VIII - LỰC TRONG ĐỜI SỐNGBài 40: Lực là gìBài 41: Biểu diễn lựcBài 42: Biến dạng của lò xoBài 43: Trọng lượng, lực hấp dẫnBài 44: Lực ma sátBài 45: Lực cản của nước CHƯƠNG IX - NĂNG LƯỢNGBài 46: Năng lượng và sự truyền năng lượngBài 47: Một số dạng năng lượngBài 48: Sự chuyển hóa năng lượngBài 49: Năng lượng hao phíBài 50: Năng lượng tái tạoBài 51: Tiết kiệm năng lượng CHƯƠNG X - TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜIBài 52: Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời. Thiên thểBài 53: Mặt TrăngBài 54: Hệ mặt trờiBài 55: Ngân hà3. Khoa học tự nhiên lớp 6 Cánh Diều PHẦN 1: GIỚI THIỆU VỀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÁC PHÉP ĐO Chủ đề 1: Giới thiệu về khoa học tự nhiên, dụng cụ đo và an toàn thực hànhBài 1: Giới thiệu về khoa học tự nhiênBài 2: Một số dụng cụ đo và quy định an toàn trong phòng thực hành Chủ đề 2: Các phép đoBài 3: Đo chiều dài, khối lượng và thời gianBài 4: Đo nhiệt độKhoa học tự nhiên lớp 6 Bài tập Chủ đề 1 và 2 PHẦN 2: CHẤT VÀ SỰ BIẾN ĐỔI CHẤT Chủ đề 3: Các thể của chấtBài 5: Sự đa dạng của chấtBài 6: Tính chất và sự chuyển thể của chất Chủ đề 4: Oxygen và không khíBài 7: Oxygen và không khíBài tập (Chủ đề 3 và 4) Chủ đề 5: Một số vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu, lương thực - thực phẩmBài 8: Một số vật liệu, nhiên liệu và nguyên liệu thông dụngBài 9: Một số lương thực - thực phẩm thông dụng Chủ đề 6: Hỗn hợpBài 10: Hỗn hợp, chất tinh khiết, dung dịchBài 11: Tách chất ra khỏi hỗn hợpBài tập Chủ đề 5 và 6 PHẦN 3 VẬT SỐNG CHỦ ĐỀ 7: TẾ BÀOBài 12: Tế bào - đơn vị cơ sở của sự sốngBài 13: Từ tế bào đến cơ thểBài tập Chủ đề 7 CHỦ ĐỀ 8: ĐA DẠNG THẾ GIỚI SỐNGBài 14: Phân loại thế giới sốngBài 15: Khóa lưỡng phânBài 16: Virus và vi khuẩnBài 17: Đa dạng nguyên sinh vậtBài 18: Đa dạng nấmBài 19: Đa dạng thực vậtBài 20: Vai trò của thực vật trong đời sống và trong tự nhiênBài 21: Thực hành phân chia các nhóm thực vậtBài 22: Đa dạng động vật không xương sốngBài 23: Đa dạng động vật có xương sốngBài 24: Đa dạng sinh họcBài 25: Tìm hiểu sinh vật ngoài thiên nhiênBài tập Chủ đề 8 PHẦN 4: NĂNG LƯỢNG VÀ SỰ BIẾN ĐỔI CHỦ ĐỀ 9: LỰCBài 26: Lực và tác dụng của lựcBài 27: Lực tiếp xúc và lực không tiếp xúcBài 28: Lực ma sátBài 29: Lực hấp dẫn CHỦ ĐỀ 10: NĂNG LƯỢNGBài 30: Các dạng năng lượngBài 31: Sự chuyển hóa năng lượngBài 32: Nhiên liệu và năng lượngBài tập Chủ đề 9 và 10 CHỦ ĐỀ 11: CHUYỂN ĐỘNG NHÌN THẤY CỦA MẶT TRỜI, MẶT TRĂNG; HỆ MẶT TRỜI VÀ NGÂN HÀBài 33: Hiện tượng mọc và lặn của Mặt TrờiBài 34: Các hình dạng nhìn thấy của Mặt TrăngBài 35: Hệ mặt trời và ngân hàBài tập Chủ đề 11
Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Sinh học lớp 6 (KHTN 6 sách mới)

Môn Sinh học lớp 6 Giải bài tập Sinh học lớp 6 | Soạn Sinh 6 | Giải vở bài tập Sinh học lớp 6Khoa học tự nhiên 6 Chân trời sáng tạoKhoa học tự nhiên 6 KNTTKhoa học tự nhiên 6 Cánh Diều Bên cạnh các bài Soạn văn lớp 6, VnDoc mời bạn Soạn sinh 6 bằng cách tham khảo các bài giải bài tập Sinh học lớp 6 được biên soạn bám sát theo nội dung sách giáo khoa Sinh học 6.
Chủ đề
67
Bài viết
67
Chủ đề
67
Bài viết
67
  • Yopovn

BÀI VIẾT MỚI

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT

Thống kê

Chủ đề
63,739
Bài viết
65,125
Thành viên
67,223
Thành viên mới nhất
huongly120

Thành viên Online

Không có thành viên trực tuyến.
Top