Môn Vật Lý

Vật lý lớp 9

Vật lý lớp 9
Chủ đề
178
Bài viết
178
Chủ đề
178
Bài viết
178

Giải bài tập Vật Lí 9

Giải bài tập Vật Lí 9 Giải bài tập Vật Lý 9 sách giáo khoa đầy đủ, chính xác Giải Vật lý 9 Chương 1: Điện họcGiải Vật lý 9 Chương 2: Điện từ họcGiải Vật lý 9 Chương 3: Quang họcGiải Vật lý 9 Chương 4: Sự bảo toàn và chuyển hóa năng lượngGiải Vật lý 9 Chương 1: Điện học Giải bài tập Vật lý 9 bài 1: Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn Giải bài tập Vật lý 9 bài 2: Điện trở của dây dẫn - Định luật ôm Giải bài tập Vật lý 9 bài 4: Đoạn mạch nối tiếp Giải bài tập Vật lý 9 bài 5: Đoạn mạch song song Giải bài tập Vật lý 9 bài 6: Bài tập vận dụng định luật Ôm Giải bài tập Vật lý 9 bài 7: Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn Giải bài tập Vật lý 9 bài 8: Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn Giải bài tập Vật lý 9 bài 9: Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn Giải bài tập Vật lý 9 bài 10: Biến trở - Điện trở dùng trong kĩ thuật Giải bài tập Vật lý 9 bài 11: Bài tập vận dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn Giải bài tập Vật lý 9 bài 12: Công suất điện Giải bài tập Vật lý 9 bài 13: Điện năng - Công của dòng điện Giải bài tập Vật lý 9 bài 14: Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng Giải bài tập Vật lý 9 bài 16: Định luật Jun - Len-xơ Giải bài tập Vật lý 9 bài 17: Bài tập vận dụng định luật Jun - Len-xơ Giải bài tập Vật lý 9 bài 19: Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện Giải bài tập Vật lý 9 bài 20: Tổng kết chương I: Điện học Giải Vật lý 9  Chương 2: Điện từ học Giải bài tập Vật lý 9 bài 21: Nam châm vĩnh cửu Giải bài tập Vật lý 9 bài 22: Tác dụng từ của dòng điện - Từ trường Giải bài tập Vật lý 9 bài 23: Từ phổ - Đường sức từ Giải bài tập Vật lý 9 bài 24: Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua Giải bài tập Vật lý 9 bài 25: Sự nhiễm từ sắt, thép - nam châm điện Giải bài tập Vật lý 9 bài 26: Ứng dụng của nam châm Giải bài tập Vật lý 9 bài 27: Lực điện từ Giải bài tập Vật lý 9 bài 28: Động cơ điện một chiều Giải bài tập Vật lý 9 bài 30: Bài tập vận dụng quy tắc nắm tay phải và quy tắc bàn tay trái Giải bài tập Vật lý 9 bài 31: Hiện tượng cảm ứng điện từ Giải bài tập Vật lý 9 bài 32: Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng Giải bài tập Vật lý 9 bài 33: Dòng điện xoay chiều Giải bài tập Vật lý 9 bài 34: Máy phát điện xoay chiều Giải bài tập Vật lý 9 bài 35: Các tác dụng của dòng điện xoay chiều - Đo cường độ và hiệu điện thế xoay chiều Giải bài tập Vật lý 9 bài 36: Truyền tải điện năng đi xa Giải bài tập Vật lý 9 bài 37: Máy biến thế Giải bài tập Vật lý 9 bài 39: Tổng kết chương II: Điện từ học Giải Vật lý 9  Chương 3: Quang học Giải bài tập Vật lý 9 trang 108, 109, 110: Hiện tượng khúc xạ ánh sáng Giải bài tập Vật lý 9 trang 111, 112: Quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ Giải bài tập Vật lý 9 trang 113, 114, 115: Thấu kính hội tụ Giải bài tập Vật lý 9 trang 116, 117, 118: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ Giải bài tập Vật lý 9 trang 119, 120, 121: Thấu kính phân kì Giải bài tập Vật lý 9 trang 122, 123: Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì Giải bài tập Vật lý 9 trang 126, 127: Sự tạo ảnh trong máy ảnh Giải bài tập Vật lý 9 bài 48: Mắt - Chương 3 Quang học Giải bài tập Vật lý 9 trang 131, 132: Mắt cận và mắt lão Giải bài tập Vật lý 9 trang 133, 134: Kính lúp Giải bài tập Vật lý 9 bài 42: Bài tập quang hình học Giải bài tập Vật lý 9 trang 137, 138: Ánh sáng trắng và ánh sáng màu Giải bài tập Vật lý 9 trang 139, 140, 141: Sự phân tích ánh sáng trắng Giải bài tập Vật lý 9 trang 143 : Sự trộn các ánh sáng màu Giải bài tập Vật lý 9 trang 144, 145: Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu Giải bài tập Vật lý 9 trang 146, 147, 148: Các tác dụng của ánh sáng Giải bài tập Vật lý 9 bài 58: Tổng kết chương III: Quang học Giải Vật lý 9  Chương 4: Sự bảo toàn và chuyển hóa năng lượng Giáo án Vật lý 9 bài 59: Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượng Giải bài tập Vật lý 9 trang 157, 158: Định luật bảo toàn năng lượng Giải bài tập Vật lý 9 trang 160, 161: Sản xuất điện năng - Nhiệt điện và thủy điện Giải bài tập Vật lý 9 trang 162, 163, 164: Điện gió - Điện mặt trời - Điện hạt nhân Với các bài giải bài tập vật lý 9 bên trên, VnDoc hy vọng đã giúp bạn học tốt hơn môn Vật lý. Ngoài ra, chúng tôi mời bạn tham khảo thêm chuyên mục giải Toán 9 và Soạn văn 9 mà chúng tôi chuẩn bị.
Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Giải VBT Vật lý 9

Giải SBT Vật Lý 9 Giải sách bài tập Vật lý 9 Giải SBT Lý 9 Chương 1Giải SBT Lý 9 Chương 2Giải SBT Lý 9 Chương 3Giải SBT Lý 9 Chương 4Giải SBT Lý 9 Chương 1 Giải sách bài tập Vậy lý 9 bài 1 Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫnGiải sách bài tập Vậy lý 9 bài 2 Điện trở của dây dẫn - Định luật ÔmGiải sách bài tập Vậy lý 9 bài 4 Đoạn mạch nối tiếpGiải sách bài tập Vậy lý 9 bài 5 Đoạn mạch song songGiải sách bài tập Vậy lý 9 bài 6 Bài tập vận dụng định luật ÔmGiải sách bài tập Vậy lý 9 bài 7 Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫnGiải sách bài tập Vậy lý 9 bài 8 Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫnGiải sách bài tập Vậy lý 9 bài 9 Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫnGiải sách bài tập Vậy lý 9 bài 10 Biến trở - Điện trở dùng trong kĩ thuậtGiải sách bài tập Vậy lý 9 bài 11 Bài tập vận dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở của dây dẫnGiải sách bài tập Vậy lý 9 bài 12 Công suất điệnGiải sách bài tập Vậy lý 9 bài 13 Điện năng - Công của dòng điệnGiải sách bài tập Vậy lý 9 bài 14 Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụngGiải sách bài tập Vậy lý 9 bài 16 - 17 Định luật Jun - Len-xơ. Bài tập vận dụng định luật Jun - Len-xơGiải sách bài tập Vậy lý 9 bài 19 Sử dụng an toàn và tiết kiệm điệnGiải SBT Lý 9 Chương 2 Giải sách bài tập Vậy lý 9 bài 21 Nam châm vĩnh cửuGiải sách bài tập Vậy lý 9 bài 22 Tác dụng từ của dòng điện - Từ trườngGiải sách bài tập Vậy lý 9 bài 23 Từ phổ - Đường sức từGiải sách bài tập Vậy lý 9 bài 24 Từ trường của ống dây có dòng điện chạy quaGiải sách bài tập Vậy lý 9 bài 25 Sự nhiễm từ sắt, thép - Nam châm điệnGiải sách bài tập Vậy lý 9 bài 26 Ứng dụng của nam châmGiải sách bài tập Vậy lý 9 bài 27 Lực điện từGiải sách bài tập Vậy lý 9 bài 28 Động cơ điện một chiềuGiải sách bài tập Vậy lý 9 bài 30 Bài tập vận dụng quy tắc nắm tay phải và quy tắc bàn tay tráiGiải sách bài tập Vậy lý 9 bài 31 Hiện tượng cảm ứng điện từGiải sách bài tập Vậy lý 9 bài 32 Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứngGiải sách bài tập Vậy lý 9 bài 33 Dòng điện xoay chiềuGiải sách bài tập Vậy lý 9 bài 34 Máy phát điện xoay chiềuGiải sách bài tập Vậy lý 9 bài 35 Các tác dụng của dòng điện xoay chiều - Đo cường độ và hiệu điện thế xoay chiềuGiải sách bài tập Vậy lý 9 bài 36 Truyền tải điện năng đi xaGiải sách bài tập Vậy lý 9 bài 37 Máy biến thếGiải SBT Lý 9 Chương 3 Giải sách bài tập Vậy lý 9 bài 40 - 41 Hiện tượng khúc xạ ánh sáng - Quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạGiải sách bài tập Vậy lý 9 bài 42 - 43 Thấu kính hội tụ - Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụGiải sách bài tập Vậy lý 9 bài 44 - 45 Thấu kính phân kì - Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kìGiải sách bài tập Vậy lý 9 bài 47 Sự tạo ảnh trong máy ảnhGiải sách bài tập Vậy lý 9 bài 48 MắtGiải sách bài tập Vậy lý 9 bài 49 Mắt cận và mắt lãoGiải sách bài tập Vậy lý 9 bài 50 Kính lúpGiải sách bài tập Vậy lý 9 bài 51 Bài tập quang hình họcGiải sách bài tập Vậy lý 9 bài 52 Ánh sáng trắng và ánh sáng màuGiải sách bài tập Vậy lý 9 bài 53 - 54 Sự phân tích ánh sáng trắng. Sự trộn các ánh sáng màuGiải sách bài tập Vậy lý 9 bài 55 Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màuGiải sách bài tập Vậy lý 9 bài 56 Các tác dụng của ánh sángGiải SBT Lý 9 Chương 4 Giải sách bài tập Vậy lý 9 bài 59 Năng lượng và sự chuyển hóa năng lượngGiải sách bài tập Vậy lý 9 bài 60 Định luật bảo toàn năng lượngGiải sách bài tập Vậy lý 9 bài 61 Sản xuất điện năng - Nhiệt điện và thủy điệnGiải sách bài tập Vậy lý 9 bài 62 Điện gió - Điện mặt trời - Điện hạt nhân Với hướng dẫn Giải sách bài tập Vật lý 9 sách bài tập bên trên, VnDoc hy vọng đã giúp bạn biết cách giải bài tập vật lý 9 và học tốt môn học này. Ngoài ra, chúng tôi mời bạn tham khảo thêm chuyên mục giải bài tập Toán 9 và soạn văn 9, soạn bài 9 của chúng tôi.
Chủ đề
0
Bài viết
0
Chủ đề
0
Bài viết
0
Không có

Trắc nghiệm Vật lý 9

Trắc nghiệm Vật lý 9
Chủ đề
54
Bài viết
54
Chủ đề
54
Bài viết
54

Chuyên đề Vật lý 9

Chuyên đề Vật lý 9 Chuyên đề Vật lý 9 - Học tốt Vật lí 9 Ngoài Vật lý 9, giải bài tập Vật lý 9, mời các bạn tham khảo thêm các bài Chuyên đề Vật lý 9 mà VnDoc giới thiệu chi tiết và đầy đủ dưới đây.
Chủ đề
101
Bài viết
101
Chủ đề
101
Bài viết
101

Lý thuyết Vật lí 9

Lý thuyết Vật lí 9 Lý thuyết môn Vật lí lớp 9
Chủ đề
53
Bài viết
53
Chủ đề
53
Bài viết
53

BÀI VIẾT MỚI

ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT

Thống kê

Chủ đề
70,645
Bài viết
72,031
Thành viên
67,261
Thành viên mới nhất
sanghinhxam

Thành viên Online

Top