Câu lệnh SQL nào cho phép tìm giá cao nhất từ bảng THONGTIN_SACH?

Câu lệnh SQL nào cho phép tìm giá cao nhất từ bảng THONGTIN_SACH?

A. SELECT ID_SACH, TEN_SACH, MAX(GIA) FROM THONGTIN_SACH; 

B. SELECT MAX(GIA) FROM THONGTIN_SACH; 

C. SELECT MAXIMUM(GIA) FROM THONGTIN_SACH; 

D. SELECT GIA FROM THONGTIN_SACH ORDER BY GIA DESC;

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:49 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site