Câu lệnh SQL nào sử dụng để in ra bản ghi của tất cả các sinh viên có họ bắt đầu bằng ‘L’?

Câu lệnh SQL nào sử dụng để in ra bản ghi của tất cả các sinh viên có họ bắt đầu bằng ‘L’?

A. SELECT * FROM KETQUA_KIEMTRA WHERE HO_SV LIKE ‘L%’; 

B. SELECT * FROM KETQUA_KIEMTRA WHERE HO_SV LIKE ‘L’; 

C. SELECT * FROM KETQUA_KIEMTRA WHERE HO_SV = ‘L’; 

D. SELECT * FROM KETQUA_KIEMTRA WHERE HO_SV ‘L’;

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:49 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site