Câu lệnh SQL nào sử dụng để xóa hàng có ID_SACH = 15?

Câu lệnh SQL nào sử dụng để xóa hàng có ID_SACH = 15?

A. TRUNCATE TABLE THONGTIN_SACH WHERE ID_SACH = 15; 

B. DELETE FROM THONGTIN_SACH WHERE ID_SACH = 15; 

C. DROP THONGTIN_SACH WHERE ID_SACH = 15; 

D. TRUNCATE THONGTIN_SACH WHERE ID_SACH = 15;

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:49 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site