Câu nào sau đây đúng với tuyến nội tiết và hormon được sản xuất:

Câu nào sau đây đúng với tuyến nội tiết và hormon được sản xuất:

A. Vỏ thượng thận – androgen

B. Thùy trước tuyến yên – oxytocin

C. Tuyến cận giáp – calcitonin

D. Tủy thượng thận – aldosteron

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:40 chiều

Đánh giá chủ đề này