Câu nào sau đây kgông đúng trong vàng da do thiếu máu huyết tán bẩm sinh hoặc mắc phải:

Câu nào sau đây kgông đúng trong vàng da do thiếu máu huyết tán bẩm sinh hoặc mắc phải:

A. Huỷ hồng cầu do phá huỷ trực tiếp màng tế bào

B. Huỷ hồng cầu do sốt rét

C. Giảm sức bền hồng cầu thứ phát do biến dưỡng

D. Do suy tuỷ

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:59 chiều

Đánh giá chủ đề này