Câu phát biểu nào không đúng về hộ kinh doanh?

Câu phát biểu nào không đúng về hộ kinh doanh?

A. Là do một cá nhân duy nhất hoặc một hộ gia đình làm chủ

B. Phải đăng ký kinh doanh

C. Kinh doanh sản xuất tại một địa điểm và phải có con dấu

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:37 chiều

Đánh giá chủ đề này

Please disable your adblocker or whitelist this site!