Chấn thương bụng kín được định nghĩa là: 

Chấn thương bụng kín được định nghĩa là: 

A. Chấn thương vào vùng bụng bao gồm chấn thương do bạch khí và do hoả khí

B. Chấn thương vào vùng bụng mà không gây thủng phúc mạc

C. Chấn thương vào vùng bụng mà không gây thông thương giữa ổ phúc mạc với môi trường bên ngoài

D. A và B đúng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:56 chiều

Đánh giá chủ đề này