Chất béo trung tính là:

Chất béo trung tính là:

A. Monoglycerid 

B. Diglycerid 

C. Triglycerid 

D. Tetraglycerid 

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:24 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Chất béo trung tính là:

Bạn đang xem: Chất béo trung tính là: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP