Chất có công thức: NH$_{2}$ – CH$_{2}$ – CH$_{2}$ – SO$_{3}$H là:

Chất có công thức: NH$_{2}$ – CH$_{2}$ – CH$_{2}$ – SO$_{3}$H là:

A. Glycin

B. Taurin

C. Acid taurocholat

D. Glycolitocholat

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:37 chiều

Đánh giá chủ đề này

Please disable your adblocker or whitelist this site!