Chất được lọc qua cầu thận và được tái hấp thu hoàn toàn:

Chất được lọc qua cầu thận và được tái hấp thu hoàn toàn:

A. Na và Cl

B. Acid Uric và Creatinin

C. Glucose

D. Ure

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:36 chiều

Đánh giá chủ đề này