Chất không được tái hấp thu ở ống thận:

Chất không được tái hấp thu ở ống thận:

A. Manitol

B. Insulin

C. Protein

D. Câu A và B đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:37 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Chất không được tái hấp thu ở ống thận:

Bạn đang xem: Chất không được tái hấp thu ở ống thận: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP