Chất nào sau đây bài tiết tại ruột già?

Chất nào sau đây bài tiết tại ruột già?

A. Na+

B. K+

C. Ca++

D. Muối mật

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:58 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Chất nào sau đây bài tiết tại ruột già?

Bạn đang xem: Chất nào sau đây bài tiết tại ruột già? trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP