Chất nào sau đây có tác dụng co mạch:

Chất nào sau đây có tác dụng co mạch:

A. PGE2, PGI2  và Angiotesin I

B. PGE2, PGI2 và Angiotesin II

C. TXA2 và Angiotesin I

D. TXA2 và Angiotesin II

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

THI THPTQG

ĐỀ THI KIỂM TRA

ENGLISH TEST

IT TEST

ĐẠI HỌC

HƯỚNG NGHIỆP

TÀI LIỆU

Hi, Minh Mai

Trang chủ

Đại Học

Luật – Môn khác

1800+ câu hỏi trắc nghiệm Hóa Sinh

Ôn tập 1800+ câu hỏi trắc nghiệm Hóa Sinh – Phần 17

30 câu

45:00

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:37 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Chất nào sau đây có tác dụng co mạch:

Bạn đang xem: Chất nào sau đây có tác dụng co mạch: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP