Chất nào sau đây không phải là chất trung gian trong chu trình acid citric:

Chất nào sau đây không phải là chất trung gian trong chu trình acid citric:

A. Acid pyruvic

B. Acid oxalo succinic

C. Acid oxalo acetic

D. Acid cis-aconitic

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:25 chiều

Đánh giá chủ đề này