Chất nào sau đây là một nucleotid:

Chất nào sau đây là một nucleotid:

A. Guanosine

B. Thymidin

C. Deoxy adenosine

D. AMP vòng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:23 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Chất nào sau đây là một nucleotid:

Bạn đang xem: Chất nào sau đây là một nucleotid: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP