Chất thường gặp nhất trong thành phần của polysaccarid:

Chất thường gặp nhất trong thành phần của polysaccarid:

A. D – Glucose 

B. L – Glucose 

C. D –  Maltose 

D. D – Fructose

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:58 chiều

Đánh giá chủ đề này