Chế độ ăn hạn chế muối trong viêm cầu thận cấp thể thông thường là:

Chế độ ăn hạn chế muối trong viêm cầu thận cấp thể thông thường là:

A. Tuyệt đối và kéo dài ít nhất là 1 tuần.

B. Tương đối và kéo dài ít nhất là 3 tuần.

C. Tương đối và kéo dài ít nhất là 1 tuần

D. Tuyệt đối và kéo dài ít nhất là 6 tuần.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 6:19 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site