Chỉ định tốt nhất cho cơn đau thắt ngực do co thắt mạch vành:

Chỉ định tốt nhất cho cơn đau thắt ngực do co thắt mạch vành:

A. Prinzmetal

B. Timolol

C. Amylnitrit

D. Nitroglycerin

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:39 chiều

Đánh giá chủ đề này