Chi NSNN chủ yếu là cấp phát không hoàn lại:

Chi NSNN chủ yếu là cấp phát không hoàn lại:

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:38 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Chi NSNN chủ yếu là cấp phát không hoàn lại:

Bạn đang xem: Chi NSNN chủ yếu là cấp phát không hoàn lại: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP