Chỉ ra các cơ thuộc lớp sâu cuả vùng vai:

Chỉ ra các cơ thuộc lớp sâu cuả vùng vai:

A. Cơ ngực lớn

B. Cơ lưng rộng

C. Cơ góc

D. Cơ thang

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:39 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Chỉ ra các cơ thuộc lớp sâu cuả vùng vai:

Bạn đang xem: Chỉ ra các cơ thuộc lớp sâu cuả vùng vai: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP