Chỉ ra các đặc điểm về bó tiểu não thẳng:

Chỉ ra các đặc điểm về bó tiểu não thẳng:

A. Bắt đầu ở các tiết đoạn ngực trên

B. Dẫn truyền cảm giác từ cơ thân mình lên tiểu não

C. Các sợi xuất phát từ các tế bào cột xám sau

D. Tất cả các đặc điểm trên đều sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:40 chiều

Đánh giá chủ đề này