Chỉ ra các tĩnh mạch sâu của chi trên:

Chỉ ra các tĩnh mạch sâu của chi trên:

A. Tĩnh mạch đầu

B. Tĩnh mạch nền

C. Tĩnh mạch dươí đòn

D. Tất cả các tĩnh mạch trên

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:38 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Chỉ ra các tĩnh mạch sâu của chi trên:

Bạn đang xem: Chỉ ra các tĩnh mạch sâu của chi trên: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP