Chỉ ra xương cốt hoá sớm nhất ở chi trên:

Chỉ ra xương cốt hoá sớm nhất ở chi trên:

A. Xương quay

B. Xương trụ

C. Xương đòn

D. Xương cánh tay

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:38 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Chỉ ra xương cốt hoá sớm nhất ở chi trên:

Bạn đang xem: Chỉ ra xương cốt hoá sớm nhất ở chi trên: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP