Chỉ số xà phòng hóa là:

Chỉ số xà phòng hóa là:

A. Số mg KOH cần thiết để xà phòng hóa 1g chất béo 

B. Số mg KOH cần thiết để trung hòa acid béo tự do của 1g chất béo 

C. Lượng iod có thể gắn vào 100g lipid 

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:22 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Chỉ số xà phòng hóa là:

Bạn đang xem: Chỉ số xà phòng hóa là: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP