Chi tiết giải phẫu nào có thể được dùng để định hướng chiều trước – sau của xương cánh tay:

Chi tiết giải phẫu nào có thể được dùng để định hướng chiều trước – sau của xương cánh tay:

A. Chỏm xương cánh tay

B. Rãnh gian củ

C. Củ lớn

D. Ròng rọc

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:39 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site