Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân:

Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân:

A. Được áp dụng khi vợ chồng không thỏa thuận rõ ràng về tài sản khi kết hôn

B. Được áp dụng khi vợ chồng lựa chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận

C. Được áp dụng khi vợ chồng lựa chọn chế độ tài sản theo luật định

D. Được áp dụng khi vợ chồng muốn sửa đổi, bổ sung nội dung thỏa thuận về tài sản

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:37 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân:

Bạn đang xem: Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP