Chiến lược “Diễn biến Hoà bình” – Bạo loạn Lật đổ lợi dụng vấn đề tôn giáo nước ta tập trung chủ yếu ở nội dung nào?

Chiến lược “Diễn biến Hoà bình” – Bạo loạn Lật đổ lợi dụng vấn đề tôn giáo nước ta tập trung chủ yếu ở nội dung nào?

A. Lợi dụng các phần tử phản động đội lốt tôn giáo để hoạt động gây kích động, phá hoại, kích động giáo dân.

B. Lợi dụng chính sách tự do tín ngưỡng để phát triển các tư tưởng tôn giáo phản cách mạng, có chủ trương chống CNXH.

C. Tích cực hoạt động nhằm phối hợp các lực lượng phản động trong nước với lực lượng tôn giáo chống cộng Quốc tế.

D. Lợi dụng chính sách của Đảng và nhà nước, đòi tự do tôn giáo dẫn đến đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 11:02 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site