Chính phủ giải quyết các tranh chấp đất đai có liên quan đến yếu tố nước ngoài.

Chính phủ giải quyết các tranh chấp đất đai có liên quan đến yếu tố nước ngoài.

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:24 chiều

Đánh giá chủ đề này