Chính sách đối ngoại của Mĩ đối với Việt Nam từ năm 1949 đến năm 1954 là

Chính sách đối ngoại của Mĩ đối với Việt Nam từ năm 1949 đến năm 1954 là

A. Phản đối Pháp xâm lược Việt Nam.

B. Trung lập, không can thiệp vào Việt Nam.

C. Ủng hộ nhân dân Việt Nam giành độc lập từ tay quân phiệt Nhật Bản.

D. Can thiệp, “dính líu” trực tiếp vào cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương của Pháp.

Hướng dẫn

Phương pháp: nhận định, đánh giá.
Cách giải: Do Pháp ngày càng xa lầy vào chiến tranh Đông Dương nên Mỹ muốn âm mưu thay chân Pháp ở Đông Dương và ngày càng dính líu sâu vào CT Đông Dương
=> chọn đáp án D

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site