Cho biết mục tiêu đấu tranh trong phong trào yêu nước dân chủ công khai những năm 1919- 1925 ?

Cho biết mục tiêu đấu tranh trong phong trào yêu nước dân chủ công khai những năm 1919- 1925 ?

A. Đòi nhà cầm quyền Pháp thả Phan Bội Châu (1925).

B. Chống bọn tư bản Pháp nắm độc qưyền xuất cảng lúa gạo.

C. Đòi một số quyền lợi về kinh tế và các quyền tự do dân chủ.

D. Thành lập Đảng Lập hiến tập hợp lực lượng quần chúng chống Pháp.

Hướng dẫn

Phương pháp: nhận định, đánh giá.
Cách giải: Mục tiêu đấu tranh của phong trào dân tộc dân chủ (1919-1925) chủ yếu nặng về đòi quyền lợi kinh tê chính trị, chưa đủ mạnh để đòi quyền lợi dân tộc
=> chọn đáp án C

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site