Cho các dữ kiện sau, hãy sắp xếp các dữ kiện theo thứ tự thời gian: (1) Cộng hòa Liên bang Đức chính thức thành lập. (2) Nước Đức tái thống nhất. (3) Định ước Henxinki về an ninh và hợp tác châu Âu. (4) Khối quân sự NATO thành lập.

Cho các dữ kiện sau, hãy sắp xếp các dữ kiện theo thứ tự thời gian:
(1) Cộng hòa Liên bang Đức chính thức thành lập.
(2) Nước Đức tái thống nhất.
(3) Định ước Henxinki về an ninh và hợp tác châu Âu.
(4) Khối quân sự NATO thành lập.

A. 4, 1, 3, 2

B. 1, 2, 4, 3

C. 1, 3, 4, 2

D. 3, 1, 4, 2

Hướng dẫn

Các dữ kiện được sắp xếp theo thứ tự như sau:
(4) Khối quân sự NATO (4-1949).
(1) Cộng hòa Liên bang Đức chính thức thành lập (9-1949).
(3) Định ước Henxinki về an ninh và hợp tác châu Âu (1975).
(2) Nước Đức tái thống nhất (10-1990).
Đáp án cần chọn là: A

 

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site