Cho hai số thực X1 và X2 biểu diễn dưới dạng tổng quát. Biểu diễn nào sau đây là đúng đối với phép nhân (X1 . X2):

Cho hai số thực X1 và X2 biểu diễn dưới dạng tổng quát. Biểu diễn nào sau đây là đúng đối với phép nhân (X1 . X2):

A.  X1 . X2 = (-1)S1. S2 . (M1.M2) . RE1 . E2

B. X1 . X2 = (-1)S1 S2 . (M1.M2) . RE1 . E2

C. X1 . X2 = (-1)S1+ S2 . (M1.M2) . RE1 + E2

D. X1 . X2 = (-1)S1 S2 . (M1.M2) . RE1 + E2

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:49 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site