Cho lệnh assembly: MOV DX, [BP]. Mode địa chỉ của toán hạng nguồn là:

Cho lệnh assembly: MOV DX, [BP]. Mode địa chỉ của toán hạng nguồn là:

A. Thanh ghi

B. Gián tiếp

C. Gián tiếp qua thanh ghi

D. Trực tiếp

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 1:51 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site