Chọc dò ổ phúc mạc trong vỡ gan-lách nhằm mục đích:

Chọc dò ổ phúc mạc trong vỡ gan-lách nhằm mục đích:

A. Tìm máu không đông trong ổ phúc mạc 

B. Tìm dịch tiêu hoá trong ổ phúc mạc

C. Tìm hơi tự do trong ổ phúc mạc 

D. A và B đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:58 chiều

Đánh giá chủ đề này