Cholesterol có nhiều trong:

Cholesterol có nhiều trong:

A. HDL 

B. Chylomicron 

C. VLDL 

D. LDL

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:24 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Cholesterol có nhiều trong:

Bạn đang xem: Cholesterol có nhiều trong: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP