Chọn câu đúng: Chỉ định nào sau đây không phải của thuốc tê:

Chọn câu đúng: Chỉ định nào sau đây không phải của thuốc tê:

A.  Gây tê xúc giác

B. Gây tê dẫn truyền

C. Gây tê tủy sống

D. Gây tê bề mặt

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:37 chiều

Đánh giá chủ đề này

Please disable your adblocker or whitelist this site!