Chọn câu đúng khi nói về hemoglobin:

Chọn câu đúng khi nói về hemoglobin:

A. Là một protein phức tạp, có nhóm ngoại là hem 

B. Vận chuyển khí 

C. Một trong các hệ đệm quan trọng của cơ thể 

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:35 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Chọn câu đúng khi nói về hemoglobin:

Bạn đang xem: Chọn câu đúng khi nói về hemoglobin: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP