Chọn câu đúng khi nói về thời gian tối đa nghỉ để chăm sóc con ốm đau là:

Chọn câu đúng khi nói về thời gian tối đa nghỉ để chăm sóc con ốm đau là:

A. 20 ngày trong 1 năm đối với con dưới 3 tuổi

B. 15 ngày trong 1 năm đối với con từ 3 đến 8 tuổi

C. 15 ngày trong 1 năm đối với con từ 3 đến 7 tuổi

D. Cả a và c đúng 

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:36 chiều

Đánh giá chủ đề này
How to whitelist website on AdBlocker?

How to whitelist website on AdBlocker?

  1. 1 Click on the AdBlock Plus icon on the top right corner of your browser
  2. 2 Click on "Enabled on this site" from the AdBlock Plus option
  3. 3 Refresh the page and start browsing the site