Chọn câu đúng, lượng photpho cung cấp nhiều sẽ gây độc, đặc biệt dối với người bệnh: 

Chọn câu đúng, lượng photpho cung cấp nhiều sẽ gây độc, đặc biệt dối với người bệnh: 

A. Đái tháo đường

B. Thận

C. Gan

D. Tim

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:57 chiều

Đánh giá chủ đề này