Chọn câu phát biểu ĐÚNG. Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên:

Chọn câu phát biểu ĐÚNG. Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên:

A. Luôn luôn có hội đồng thành viên

B. Hội đồng thành viên phải họp mỗi năm ít nhất hailần

C. Giám đốc hoặc tổng giám đốc công ty có quyền quyết định cao nhất trong công ty

D. Giám đốc, tổng giám đốc công ty buộc phải là thành viên của công ty

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:59 chiều

Đánh giá chủ đề này