Chọn câu phát biểu sai?

Chọn câu phát biểu sai?

A. Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền cho thuê toàn bộ doanh nghiệp của mình

B. Vốn đầu tư của doanh nghiệp tư doanh do chủ doanh nghiệp tự đăng ký

C. Trong quá trình hoạt động kinh doanh chủ doanh nghiệp tư nhân không có quyền tăng hoăc giảm vốn đầu tư của mình vào hoạt động kinh doanh

D. Sau khi bán doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản mà doanh nghiệp chưa thực hiện 

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:37 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Chọn câu phát biểu sai?

Bạn đang xem: Chọn câu phát biểu sai? trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP

Please disable your adblocker or whitelist this site!