Chọn câu trả lời đúng, điều trị miễn dịch không chuyên biệt gồm:

Chọn câu trả lời đúng, điều trị miễn dịch không chuyên biệt gồm:

A. Interferon α, Adesleukin ( Interleukin – 2)

B. Docetaxel, Palitaxel

C. Rituximab, Alemtuzumab, Erlotinib

D. Clorambucil, Mechlorethamin, Busulfan

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:55 chiều

Đánh giá chủ đề này