Chọn câu trả lời đúng, hoá trị dựa vào những yếu tố nào?

Chọn câu trả lời đúng, hoá trị dựa vào những yếu tố nào?

A. Giai đoạn bệnh

B. Loại bệnh học ,tuổi của bệnh nhân

C. Các phương pháp đã được điều trị trước đó

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:55 chiều

Đánh giá chủ đề này