Chọn câu trả lời đúng, thuốc nào thuộc nhóm thuốc kháng sinh kháng u:

Chọn câu trả lời đúng, thuốc nào thuộc nhóm thuốc kháng sinh kháng u:

A. Doxorubicin

B. Mitoxabtron

C. Dactinomycin

D. Bleomycin

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:56 chiều

Đánh giá chủ đề này