Chọn câu trả lời đúng, vai trò của natri:

Chọn câu trả lời đúng, vai trò của natri:

A. Hệ đệm của máu, cân bằng pH máu

B. Hoạt động của não, cơ xương, cơ tim, sinh dục…..

C. Giữ nước, có thể gây phù

D. A, C đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:57 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Chọn câu trả lời đúng, vai trò của natri:

Bạn đang xem: Chọn câu trả lời đúng, vai trò của natri: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP