Chọn đáp án đúng khi nói về Glucagon:

Chọn đáp án đúng khi nói về Glucagon:

A. Là một peptid hormon cấu tạo bởi 39 acid amin 

B. Có tác dụng làm hạ đường huyết 

C. Có tác dụng làm tăng đường huyết 

D. Cả A và C đúng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:35 chiều

Đánh giá chủ đề này

Tài liệu hay phù hợp tiêu chí cho: Chọn đáp án đúng khi nói về Glucagon:

Bạn đang xem: Chọn đáp án đúng khi nói về Glucagon: trong chuyên mục: HỎI VÀ ĐÁP