Chọn đáp án đúng về công thức hóa học này: 

Chọn đáp án đúng về công thức hóa học này: 

A. Hematoporphyrin 

B. 2,3-DPG 

C. Uroporphin I 

D. Coproporphyrin III

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng

 

Thư viện tài liệu11 Tháng Bảy, 2023 @ 2:37 chiều

Đánh giá chủ đề này